onsdag 13. april 2011

Klosstrening for første gang med Kitamor :)

Har hatt den første klosstreningen med Kita, og hun var utrolig flink!!! Jeg fikk filmet treningen og har delt den opp i 4 deler, sortert delene etter fremgangene hun gjorde...
Del 1...

Del 2...

Del 3...

Del 4...

Kommer å legge ut flere filmer som vedr. trening på begge hundene fremover...